TŁUMACZKA, HISTORYK SZTUKI, POETKA

Anna Błasiak (Anna Hyde)

Studiowała historię sztuki na UW, filmoznawstwo na UJ i zarządzanie instytucjami kultury na Uniwersytecie Londyńskim. Poezję publikowała w Więzi, Kwartalniku Artystycznym, Dekadzie Literackiej, Odrze, ArtPapierze, Szafie, Śląskiej Strefie Gender, Nowym BregArcie, Obszarach Przepisanych i Interze (po polsku) oraz w Off_Pressie, Women Online Writing i Exiled Ink E-Mag (po angielsku). Finalistka konkursu poetyckiego im. J. Różewicza w 2016 r., konkursu na tomik poetycki Dużego Formatu w 2017 r. oraz XI Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2018. Przełożyła ponad 40 książek z angielskiego na polski (przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, w tym Szpiega mimo woli Anthony’ego Horowitza) oraz kilka pozycji z polskiego na angielski (prozę Czubaja, Grzegorzewskiej, Krasnowolskiego, Malanowskiej, Odiji, Augustyniak, M. Szychowiak i Amiel, a także katalogi wystaw muzealnych, filmy). Przełożyła na polski poezję Marii Jastrzębskiej, a także Mary O’Donnell, Nessy O’Mahony, Martiny Evans, Vesny Goldsworthy i Elżbiety Wójcik-Leese. Pracowała w muzeach i w radiu, redagowała pisma kulturalne, pisała o sztuce, filmie i teatrze. Jedna z redaktorek Babińca Literackiego. Współtworzy European Literature Network, mieszka w Ramsgate w Wielkiej Brytanii.

Kontakt
error: Content is protected !!