Europa Jagellonica. Przewodnik po wystawie

About the book / O książce:

Guide to the exhibition at the National Museum in Warsaw and the Royal Castle in Warsaw (10 November 2012 – 27 January 2013). The exhibition was previously presented Kutna Hora (May – September 2012) and later in Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte in Potsdam (February – June 2013). Richly illustrated exhibition guide contains the essay by Dr Przemysław Mrozowski, as well as catalogue notes, introductions to each part of the book and a richly illustrated family tree of the Jagellon dynasty and a map of Europe circa 1500.

 

Przewodnik po wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamku Królewskim w Warszawie, prezentowanej 10 listopada 2012 – 27 stycznia 2013. Wystawa była drugą odsłoną międzynarodowego projektu Europa Jagellonica. Wcześniej ekspozycja gościła w Galerii Regionu Środkowoczeskiego (GASK) w Kutnej Horze (maj – wrzesień 2012), a trzecią odsłonę zaprezentowano w Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte w Poczdamie (luty – czerwiec 2013). Bogato ilustrowany przewodnik oprócz eseju dr. Przemysława Mrozowskiego, not i krótkich tekstów wprowadzających do poszczególnych części książki, zawiera także ilustrowane drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów i mapę przedstawiającą Europę ok. 1500.

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

Europa Jagellonica, 1386-1572: art and culture in Central Europe under the Jagiellonian dynasty. Exhibition

EDITED BY / POD REDAKCJĄ

Jiři Fajt

YEAR OF PUBLICATION / ROK WYDANIA

2012

error: Content is protected !!