Przychodzenie i odchodzenie

W Zimbabwe deszcz jest wydarzeniem

Podobnie jak ujrzenie nowiu

Podczas miesięcznego postu w Ramadanie

Motyle uosabiają krótkotrwałe piękno

Zanim staną się świąteczną strawą wróbla

Pięknymi aniołami z odległego snu

O potomstwie w trzcinie i życiu po śmierci

 

Proroków zagłady jest więcej

Niż aniołów z Nieba

Większość rzek jest zamulona

Nawozami i pyłem z azbestu

 

Przez wyższej rangi polityków

Których moc zatrzymywania rozwoju

Można mierzyć w kilogramach bólu

Błagam, żadnych nieproszonych gości w Alei Zasłużonych!

Jedynie mafia się kwalifikuje

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

Coming and going

AUTHOR / AUTOR

Freedom T.V. Nyamubaya

PUBLISHED IN / OPUBLIKOWANE W

Babiniec Literacki

DATE OF PUBLICATION / DATA PUBLIKACJI:

December / Grudzień 2016

CO-TRANSLATION / WSPÓŁTŁUMACZENIE

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska

error: Content is protected !!