Viola D'Amore

Viola D’Amore

Czasem miłość rzeczywiście umiera,
kiedy indziej, niczym strumień na porowatej skale,
przecieka do ciemnego wnętrza wzgórza,
łączy się z innymi ukrytymi potokami
i podróżuje na ślepo jako białe ryby, które je zamieszkują.
Porzuca podziemne koryto
na rzecz jaskini jeszcze głębiej. Niewidoczna, inspiruje wzgórze
i, niczym burdonowe struny violi d’amore,
wprawia pagórek w wibracje, aż ludzie, których tam zaniesie,
dziwią się, że wzgórze śpiewa, dziwią się, że znajdują źródełka.

 

Z tomu Carrying the Songs, Carcanet Press Limited.

Moya Cannon, znakomita poetka z Irlandii, pochodzi z Donegal, ale większość jej twórczości powstała w czasach kiedy mieszkała w hrabstwie Galway. Jej poezja opisuje przede wszystkim piękno przyrody, a także stanowi refleksję nad muzyką, językiem i archeologią. Laureatka nagród literackich: Brendan Behan Award i Lawrence O Shaughnessy Award. Była też jednym z wydawców Poetry Ireland Review, jest także członkiem Aosdana, irlandzkiej organizacji skupiającej twórców kultury.

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

Viola D’Amore

AUTHOR / AUTOR

Moya Cannon

PUBLISHED IN / OPUBLIKOWANE W

Wiersze w mieście

DATE OF PUBLICATION / DATA PUBLIKACJI:

04/2019

error: Content is protected !!