The Royal Castle in Warsaw: guidebook

About the book / O książce:

The first part of the guidebook focuses on the history of the Castle and of Poland from mediaeval times till rebuilding of the Castle after the Second World War. The second part is a guidebook to the Castle with information about each set of rooms, their history and function, as well as works of art presented there.

 

Autor pierwszej części książki przybliża historię Zamku na tle dziejów Polski – od czasów średniowiecza do okresu odbudowy po II wojnie światowej. Część druga to zasadniczy przewodnik, dzięki któremu zwiedzający ma możliwość dokładnego zapoznania się z zespołami sal, ich historią, funkcją oraz ze zgromadzonymi w nich bezcennymi dziełami sztuki.

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

The Royal Castle in Warsaw: guidebook

AUTHORS / AUTORS

Andrzej Rottermund

Przemysław Mrozowski

YEAR OF PUBLICATION / ROK WYDANIA

2012

CO-TRANSLATED WITH / WSPÓŁTŁUMACZONE Z:

Anne-Marie Fabianowska

error: Content is protected !!