Atlas literatury

About the book / O książce:

“The Atlas of Literature” explores the fascinating connection between writers and place. This ambitious and exciting book focuses on writers and works that are intimately bound up with a place and a time, capturing a town, a city, a region, in its literary heyday.

 

„Atlas literatury światowej” to dzieło międzynarodowego zespołu autorów: badaczy literatury, krytyków i pisarzy, którzy nad „Atlasem” pracowali pod kierunkiem Malcolma Bradbury’ego, niedawno zmarłego znakomitego angielskiego powieściopisarza, dramaturga i eseisty. Najogólniej można powiedzieć, że książka ta poświęcona jest fascynującej problematyce związków między pisarzem, jego dziełem a miejscem – krainą, regionem, miejscowością – rzeczywiście istniejącym lub będącym tworem literackiej fikcji. Na ponad 300 stronach dużego formatu znajdujemy nie tylko przeszło 80 szkiców poświęconych „geograficznym” aspektom dzieł takich gigantów literatury światowej, jak Dante, Szekspir, Cervantes, Balzak, Dickens, Kafka, Joyce, Faulkner i wielu innych, lecz także – a może przede wszystkim – bardzo liczne ilustracje, mapy i plany miast, na podstawie których możemy poznać miejsca związane z twórczością tych autorów i śledzić trasy ich wędrówek.

Excerpt / Fragment:

W japońskiej kulturze najważniejsze jest poczucie miejsca. W sintoizmie – tak sam jka w buddyzmie – podtrzymywana jest głęboka więź z konkretną okolicą: górami, rzekami, zatokami i lasami leżącymi na wyspach, zamieszkiwanych przez ten wielki naród. Od dawien dawna poeci i kronikarze – często ci sami ludzie – głosili świętość i mityczną moc określonych zakątków i świątyń lub chwytali lotnego ducha wspaniałych japońskich miast.

Kolejne stolice – Nara, Kioto, Kamakura i dużo późniejsze Edo (które przemieniło się w Tokio) – były od dawna uważane za centra literackiej doskonałości. W jedenastym wieku na dworze w Kioto tworzyło troje pisarzy, którzy zdobyli światową sławę (choć dobre przekłady ich dzieł na angielski powstały dopiero w naszym stuleciu). Były to kobiety pochodzące z niższej arystokracji. Murasaki Shikibu (ok. 980-1030) napisała epicką Genji-monogatari, czyli Opowieść o księciu Genji, która jest uznawana za jedną z pierwszych japońskich [i światowych – przyp. tłum.] powieści psychologicznych.

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

The Atlas of Literature

EDITED BY / POD REDAKCJĄ

Malcolm Bradbury

PUBLISHED BY / WYDAWCA

Prószyński i Ska

YEAR OF PUBLICATION / ROK WYDANIA

2002

CO-TRANSLATION WITH/ WSPÓŁTŁUMACZENIE Z

Dorota Gostyńska, Magdalena Jędrzejak, Iwona Libucha

error: Content is protected !!