ENG - Drama / Dramaty

Kids Republic

Author / Autor: Przemysław Laskowski

Unpublished

About / O: Children’s play / Sztuka dla dzieci

Global Warming of the Hearts

Author / Autor: Jaś Kapela

Published by / Wydawca: Free Word Centre (Global Weather Stations)

About / O: Play written as part of Global Weather Station project / Sztuka napisana w ramach projektu Stacje Pogody.

 

error: Content is protected !!