Stanisław August, ostatni król Polski

About the book / O książce:

Richly illustrated exhibition catalogue is on one hand summing up of what we know about the last king of Poland, and on the other hand draws attention to the areas of his activity which were so far not researched well enough.

 

Bogato ilustrowany katalog stanowi z jednej strony podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat ostatniego monarchy, z drugiej strony pozwala uchwycić te obszary jego działań, które wciąż nie zostały dostatecznie przebadane.

ORIGINAL TITLE / TYTUŁ ORYGINALNY

Stanisław August, the Last King of Poland. Politician, Patron, Reformer, 1764-1795

EDITED BY / POD REDAKCJĄ

Angela Sołtys

YEAR OF PUBLICATION / ROK WYDANIA

2011

error: Content is protected !!