*** (Z okna pralni)

Published in / Opublikowane w: Poetki na czas zarazy

edited by / pod redakcją: Bartosz Wójcik and / i Jolanta Prochowicz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Date of publication / Data publikacji: December 2021


Z okna pralni na półpiętrze
widać:
całe drzewo,
kawałek nieba

i skrawek Harrodsa.

Leave a reply

error: Content is protected !!